ÅRSTINGET

Valgkomiteen informerer

Det er innkalt til ekstraorinært Årsting. I den forbindelse er hele styret på valg.

Bruk vedlagte skjema og før inn navn på den eller de du mener bør få en plass i styret / Kontrollkomite.
Ønsker at dere sender inn forslag så fort som mulig. Den endelige fristen er 23. oktober.

NB! Ved å trykke ENTER så sendes skjemaet umiddelbart!!!
Bruk "TAB" tasten til å hoppe mellom feltene.

Lever ditt forslag her:
Styret
Ditt Navn: * Ditt Tlf. nr.*
President Klubb Tlf
Visepresident Klubb Tlf
Medlem 1 Klubb Tlf
Medlem 2 Klubb Tlf
Medlem 3 Klubb Tlf
Medlem 4 Klubb Tlf
Vara 1 Klubb Tlf
Vara 2 Klubb Tlf
   

*=Må felt

NB! Ved å trykke ENTER så sendes skjemaet umiddelbart!!!