Barnetrenerutdanning (BTU)

Dato: 04.09.2020 / 06.09.2020 - Ullevål Stadion   01.01.1970
  Region: Nasjonalt


Første samling for nytt kull på Barnetrenerutdanning (BTU) 2020/21.

Det vil bli tatt opp to deltagere fra hver krets. Fortrinnsvis skal de to ikke være fra samme klubb. Kretsene er Nord, Midt, Vest, Sør og Øst.

Utdanningen har dagsaktuell teori og mye praksis på samlinger og i egen klubb med oppfølging. Det blir høyt kvalifiserte lærerkrefter som vil sikre god kvalitet på gjennomføringen. Aktørene er: Norges Idrettsforbund, Norges Idrettshøyskole, Aikya Method og Norges Kickboxing Forbund

I forhold til Trenerløypa til Norges Idrettsforbund plasseres vår ”Barnetrener” under Trener 1. Innholdet er unikt for alle som trener barn. Det vil også gi dem med høyere trenerutdanning stort utbytte

Søkere må per i dag være aktiv trener for barn og klubben må ha et utgangspunkt og potensiale for å kunne dra nytte av prosjektet.

 

For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt med: Stein Eriksen, Stein.Eriksen@nif.idrett.no


Stevne ID: 6148 Arrangør:  NKBF Utdanning