SCORE

LC - H-84KG
6013 - NC 3 [2018-11-03 - 2018-11-04]

  Kamp
Nr
Rødt hjørne Poeng
RØD
klubb Blått hjørne Poeng
BLÅ
klubb
 15
Mads Rask
 0
 Bergen Vest Kampsportklubb Rares-Stefan Ene
 3
 Sør-Odal Kickboxingklubb