ENDRING VEDRØRENDE BRUK AV KAMPBOK PÅ NC STEVNER – GJELDENDE FRA OG MED 01.JANUAR 2007

NKBF Dommerkomite ønsker å være foregangsmodell og vi går nå enda ett skritt lenger når det gjelder stevneavvikling og internett sammenkopling. Vi vet alle at internett og idrett kommer til å smelte mer og mer sammen, og det er ingen grunn til ikke å lage enda flere muligheter som forenkler og forbedrer stevner allerede nå.
Nå når MedlemsPortalen er tilgjengelig for alle utøvere som har forsikringslisensnummer  så har alle utøvere nå et flott verktøy som vi kan benytte til endel tjenester vi tidligere ikke hadde muligheter til.

Stevne-Problemstilling:
-mangelfulle kampbøker
-glemt kampbok
-glemt legeattest
-uten bilde

Det går endel tid bort i dette med kampbøker i sin helhet, bøker skal på riktig sekreteriat-bord, de skal fylles ut og de skal tilbakeleveres samt påses at utøverne får dem med seg hjem igjen. (En del kampbøker og legeskjemaer blir faktisk liggende igjen hver kampdag og vi må lete etter eiere)

SLIK BLIR DET ETTER 01.JANUAR 2007
Legeattesten skal utøverene selv laste opp i MedlemsPortalen sin. Den så blir kontrollert og godkjent av Dommerkomite og det blir satt dato for når den utløper. (Når utøveren anskaffer ny legeattest lastes den bare opp på nytt og vil få ny godkjennelse og utløpsdato)

Endring:
Hoveddommer printer innveiingslister som inneholder all StevnePassdata. Utøver trenger således ikke ha med Kampbok eller utprintet StevnePass.


Hvis man ikke har mulighet for å scanne og laste opp legeattesten så kan Klubbleder som ansvarlig person sjekke legeattesten og sende liste over godkjente legeattester inkl. dato for når testen ble gjennomført til dommerkomite@kickboxing.no.  

STEVNEPASSET ER GYLDING NÅR:
-Bilde er lastet opp
-fødselsdato er innmeldt ved lisenskjøpet
-Legeattest er lastet opp (Scann'es og lastes opp som en fil)
-Beltegrad er skrevet inn
Alt ligger tilrette i MedlemsPortalen for å gjøre dette, det er bare å åpne sin egen portal-konto!

StevnePasset er tilgjengelig for hvert enkelt stevne hvor utøveren er påmeldt og kun for akkurat dette spesifikke stevne. Når utøveren er påmeldt så vil han/hun finne at det vises en ekstra meny i påmeldingsoversikten:

Ved å klikke linken ’Print StevnePass’ så vil utøveren generere et StevnePass for nettopp dette stevnet:

Stevnepass er en utskrift som gjelder som startbevis på NC-stevnene
Utskriften inneholder:
-Bilde av utøver
-Navn og dato for Stevnet som passet er gyldig for
-Navn og klubb på utøver
-Fødselsdato for utøver
-Kjønn på utøver
-Vekt på utøver
-Beltegrad på utøver
-Dato for når legeattesten utgår
-Påmeldingsdata (Påmeldings iD, Gren og vektklasse)
-Eventuelle registrerte skader og karantener (Alltid oppdatert)
-Tidligere stevneresultater

NB! Utøverne skal selvsagt fremdeles ha Kampboka som er det eneste offesielle ”Passet”! StevnePasset er et rent stevnepass og er kun gyldig for det stevnet den er printet ut for.
Utøverne kan så selv skrive inn resultater i Kampboken sin. Hvis de ønsker å få verifisert dette så er det bare å spør en eller annen dommer om å signere. Dette på lik linje med gjennomførte kurs o.l. som man ønsker skal stå i kampboken.

 

Klikk her for å åpne DIN MedlemsPortal-konto

Med sportslig hilsen
Ole Oddvar Wiik