SELVPÅMELDING FOR UTØVERE MED MEDLEMSPORTAL

Utøvere med MedlemsPortal-konto får en ny tjeneste - selvpåmelding.

Selvpåmeldingen gjør man fra MedlemsPortalen ved at man enkelt klikker en link ut ifra hvilket stevne man ønsker å delta i. Deretter huker man av for hvilke grener men ønsker delta og posterer dette inn i systemet.

Det vil da automatisk gå en e-post til klubb / trener som forteller at utøveren ønsker å delta på stevnet.
Klubbleder / trener går så inn i KlubbPortalen og godkjenner evt. avslår ønsket.

kickboxing.no håper dette vil lette arbeidet til både klubb og utøver ved at man får bedre kontroll og mer oversikt.

Det er et par punkter som man skal notere seg.
- Ingen påmelding er gyldig eller synlig i påmeldingslistene FØR ønsket godkjennes i KlubbPortalen.
- Fristen for selvpåmelding går ut 5 dager før den ordinære påmeldingsfristen.


Status på sine egne søknader vil vises i MedlemsPortalen. Straks "noen" har behandlet søknaden i KlubbPortalen så vil man kunne se dette i MedlemsPortalen.

 

* Klikk her for å opprette MedlemsPortal-kontoen din.