NordNorsk Nord Norsk aktiviteter 2002 -
 
NNC November 2005
Nord Norsk Mesterskapet 2005
merke Tromsø sept 2004
merke lett feb 2004
nnm2004
nnm2003
cup mars 2003
nnm2002