DOWNLOADS

Download Acrobat reader! You need Acrobat Reader to read the .pdf files.
# Ledetekst
P
13 Deltagerliste aktivitet
64 Graderingsreglemet
65 Graderingsskjema
11 Graderingsskjema til Gult belte
52 Innsendelse og publisering av artikler pň web
14 Klubbkontrakt
17 Legeattest
22 Logo - NKBF - stort format
18 Logo - NKBF for printing pň T-skjorter o.l [Adobe Acrobat - .pdf format]
19 Logo - NKBF for printing pň T-skjorter o.l [Adobe Illustrator - .ai format]
77 Logo - NKBF for printing [.eps format]
30 Logo - WAKO for printing pň T-skjorter o.l [Adobe Illustrator .ai format]
31 Logo - WAKO PRO for printing pň T-skjorter o.l [Adobe Illustrator .ai format]
20 LOV FOR NORGES KICKBOXINGFORBUND
63 Proff Ut°ver Dokument
24 Pyramideskjema
8 Refusjonsskjema/Utleggsskjema
61 Reglement for proffdeltagelse innen NKBF (Sesong 2012/13)
42 Reglement Ring (Fullkontakt, K-1 og Low-Kick)
75 Reglement Tatami (Point, Lett og Musical)
100 Reglementjusteringer 2017
6 Reiseregning
99 SamtykkeerklŠring publisering bilde og film av barn (NIF Mal)
81 Scoring Paper (2-sider) (PDF)
80 Scoring Paper (PDF)
40 Sjekkliste stevnearrang°r NM [M┼-punkter]
57 Sjekkliste stevnearrang°r NORGES CUP [M┼-punkter]
27 Skaderapportskjema
33 Skadeskjema IF-Forsikring
54 Stevnelege Arbeidsbeskrivelse
7 Stevnest°tte
28 Treningsdagbok
29 Utdeling av premier - Kongepokaler - Ăresmedlemsskap m.m
41 Utstyrskriterier
90 WAKO
94 WAKO Chapter 10_K-1 Rules - update July 2012
91 WAKO Chapter 1_General Rules - update October 2011
92 WAKO Chapter 2_Ring Sports_General Rules_v16 CLEAN
93 WAKO Chapter 9_Low Kick - update July 2012
88 WAKO Medical Rules and Changes 2015/16
95 WAKO-PRO Technical and Competition Rules-update 2014